C# String Metotlar – Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki
karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye
bool türünde bir değer döndürür.

Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni arayan programın kodlarını yazınız.

Console.Write(“Metin giriniz: “);
string ifade = Console.ReadLine();
Console.Write(“Aranan metni giriniz: “);
string aranan = Console.ReadLine();
if (ifade.Contains(aranan))
Console.WriteLine(“({0}) ifadesi içerisinde ({1}) kelimesi mevcuttur.”, ifade, aranan);
else
Console.WriteLine(“({0}) ifadesi içerisinde ({1}) kelimesi yoktur.”, ifade, aranan);

 

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.