C# String Metotlar – EndsWith( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğinikontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriyefalse değerini döndürür.
Kullanımı:

metin.EndsWith(ifade);

 

test

Paylaştıkça Artan Tat...