C# String Metotlar – IsNullOrEmpty( )

Parametre olarak verilen string türündeki değişkenin içeriğinin boş mu olduğunu
kontrol eden metottur. Eğer değişkenin içeriği boşsa geriye bool türünde true değeri döndürür. Eğer değişkene herhangi bir değer ataması yapılmışsa geriye false değerini
döndürür.

Kullanımı:

string metin="";
bool sonuc=String.IsNullOrEmpty(metin);

Örnek: Kullanıcı adı ve şifre girişi yapılan bir giriş ekranında kullanıcı adı veya şifre boş girilirse uyarı veren, boş girilmemişse girilen değerleri ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

Console.Write(“Kullanıcı adınızı giriniz: “);
string kullaniciAdi = Console.ReadLine();
Console.Write(“Şifrenizi giriniz: “);
string sifre = Console.ReadLine();
bool kaBosmu=String.IsNullOrEmpty(kullaniciAdi);
bool sfrBosmu=String.IsNullOrEmpty(sifre);
if(kaBosmu==true)
Console.WriteLine(“Kullanıcı adını boş geçemezsiniz.”);
else
Console.WriteLine(“Girmiş olduğunuz kullanıcı adı:” +
kullaniciAdi);
if (sfrBosmu == true)
Console.WriteLine(“Şifreyi boş geçemezsiniz.”);
else
Console.WriteLine(“Girmiş olduğunuz şifre:” + sifre);

 

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.