SAP – CO MODÜLÜ TABLO VE TRANSACTION LİSTESİ

CO Tablolar

A132 Her masraf yeri için fiyat
A136 Her kontrol kodu için fiyat
A137 Ülke/bölge için fiyat
A138 Her şirket kodu/iş alanı için fiyat
A139 Her kâr merkezi için fiyat
A141 Malzeme ve alıcı kâr merkezine bağlı
A142 Malzemeye bağlı
A143 Mal grubuna bağlı
AUAA Masraf yükleme belgesi: Alıcı bölümü
AUAB Masraf yükleme belgesi: Ayırma kuralları
AUAI Amortisman alanı başına masraf yükleme tutarları
AUAK Masraf yükleme belge başlığı
AUAO Belge bölümü: Masraf yüklenecek CO nesneleri
AUAV Belge bölümü: İşlemler
AUFK Sipariş ana verileri
AUFLAY0 Varlık tablosu: Sipariş düzenleri
AUSP Karakteristik değerleri
CEPC Kâr merkezleri ana veri tablosu
CEPCT Kâr merkezi ana verileri için metinler
COBK CO nesnesi: Belge başlığı
COBRA Sipariş masraf yüklemesi için masraf yükleme kuralı
COBRB Sprş.msf.yüklemesi için msf.yükleme kuralı ayırma kuralları
COEJ CO nesnesi: Yıl ilişkili münferit kalemler
COEJL CO nesnesi: Yıla göre aktivite türleri münferit kalemleri
COEJR CO nesnesi: Yıla göre istatistiksel gös.münferit kalemleri
COEJT CO nesnesi: Yıla göre birim fiyat münferit kalemleri
COEP CO nesnesi: Dönem ilişkili münferit kalemler
COEPL CO nesnesi: Döneme göre aktivite türleri münferit kalemleri
COEPR CO nesnesi: Döneme göre istatistiksel gös.münferit kalemleri
COEPT CO nesnesi: Döneme özgü brm.fiyat mnf.kalemleri
COFIP Mutabakat defteri için plan münferit kalemleri
COFIS Mutabakat defteri için fiili münferit kalemler
COKA CO-nesnesi: Masraf çeşidi denetim verileri
COKL CO nesnesi: Aktivite türü denetim verileri
COKP CO nesnesi: Birincil masraf planlaması denetim verileri
COKR CO nesnesi: İstatistiksel büyüklükler denetim verileri
COKS CO nesnesi: İkincil masraf planlaması denetim verileri
COSC CO nesnesi: Kaynak şemalarının tayini
CSKA Masraf çeşitleri (hesap planına bağımlı veriler)
CSKB Masraf çeşitleri (kontrol koduna bağımlı veriler)
CSKS Masraf yerleri ana kaydı
CSLA Aktivite türü ana verileri
CSSK Masraf yeri/masraf çeşidi
CSSL Masraf yeri/aktivite türü
GLPCA EC-PCA: Fiili münferit kalemler
GLPCC EC-PCA: İşlem öznitelikleri
GLPCO EC-PCA: Hesap tayin öğeleri için nesne tablosu
GLPCP EC-PCA: Plana ilişkin münferit kalemler
KAPS CO dönem blokajı

CO İşlem Kodları

0KE5 EC PCA: Kontrol kodu ayarları
1KE1 CO-PCA: Ayarlar analizi
1KEF EC-PCA: Parametre fiili kayıtları
1KEK EC-PCA: Alacak/borç devralınması
2KES Kâr merkezi: Bakiye devri
3KE1 Fiili toplu dağıtımın yaratılması
3KE5 EC-PCA: Fiili toplam dağıtımda yürüt
3KEH EC-PCA: Ek bilanço ve K/Z hesapları
3KEI Varsayılan kâr merkezi türetmeleri
4KE1 Plan toplu dağıtımın görüntülenmesi
4KE5 EC-PCA: Fiili dağıtımda yürüt
7KE1 Masraf/gelir için plnl.değişikliği
7KE3 Mevcut planlamasını değiştir
9KE0 Kâr merkezi belgesinin girilmesi
9KE9 Kâr merkezi belgesini görüntüle
F-02 Ana hesap kaydının girilmesi
FS00 Ana hesap ana verileri bakımı
GB02 Yerel defter için numara alanı bkm.
KA01 Masraf çeşidinin yaratılması
KA06 İkincil masraf çeşidinin yaratılması
KAH1 Masraf çeşidi grubu yarat
KALA Mutabakat defterini etkinleştir
KALB Mutabakat defteri etkinliğini kaldır
KALC Masraf akış bildirimi
KB11N Manuel masraf trns.kaydı girişi
KB21N Doğrudan akt.mahsuplaştırma girişi
KB31N İstatistiksel gösterge girişi
KB61 CO münferit klm.transfer kayıtları
KBH1 İst.gösterge grubunun yaratılması
KCH1 Kâr merkezi grubunun yaratılması
KCH5N Standart hiyerarşinin değiştirilmesi
KCH6N CO-PCA: Standart hiyerarşi görüntüsü
KE51 Kâr merkezi yarat
KE59 EC-PCA: Yapay kâr mkz.yaratılması
KE5Z Kâr merkezi: Fiili münferit kalemler
KK01 İstatistiksel göstergeler yarat
KL01 Aktivite türü yarat
KLH1 Aktivite türleri grubunu yarat
KO01 İç sipariş yarat
KO88 Fiili masraf yüklemesi : Sipariş
KO8N Msf.yükleme belgesi numara alanları
KOB1 Siparişler:Fiili münferit kalemler
KOH1 Sipariş grubu yarat
KOT2 Sipariş türlerinin bakımı-tüm tipler
KP06 Msf.çşt./akt.girdi pln.değişikliği
KS01 Masraf yerini yarat
KSB1 Masraf yerleri: Fiili mnf.kalemler
KSB5 CO belgeleri: Fiili
KSH1 Masraf yeri grubu yarat
KSU1 Fiili toplam dağıtım yarat
KSU5 Fiili toplam dağıtımın yürütülmesi
KSV1 Fiili dağıtım yarat
KSV5 Fiili dağıtımın yürütülmesi
OBYB Otomatik kayıtlı hesapların bakımı
OK13 Mutabakat defteri no.alanı bakımı
OKB9 Otomatik hesap tayini değişikliği
OKENN Standart hiyerarşinin görüntülenmesi
OKEON Standart hiyerarşiyi değiştir
OKEQ Versiyonların bakımı (genel)
OKKP Kontrol kodu bakımı
OKKS Kontrol kodu belirle
OKO6 Masraf yükleme şeması bakımını yap
OKO7 Masraf yükleme profili bakımı
OKP1 Dönem blokajı bakımı
OX06 Kontrol kodu: Temel veriler

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 yorum “SAP – CO MODÜLÜ TABLO VE TRANSACTION LİSTESİ”