SAP – HR MODÜLÜ TABLO VE TRANSACTION LİSTESİ

HR Tablolar

T001 Şirket kodları
T001P Personel alanı/alt alanı
T012 Ana bankalar
T012K Ana bankadaki hesaplar
T012T Ana banka hesaplarının tanımı
T500L Personel yönetimi ülke gruplaması
T500P Personel alanları
T500T Personel yönetimi için ülke gruplamaları tanımları
T501 Çalışan grubu
T501T Çalışan grubu tanımları
T502T Medeni durum tanımları
T503 Çalışan grubu/alt grubu
T503K Çalışan alt grubu
T503T Çalışan alt grubu tanımları
T508A Çalışma programı kuralı
T508T Çalışma programları için çalışan alt gr.gruplama metinleri
T510 Ücret skalası grupları
T510A Ücret skalası türleri
T510F Tayin: Ücret skalası -> PB
T510G Ücret skala alanları
T510H Zaman birimi temelinde bordro sabitleri
T510I Standart çalışma saatleri
T510J Sabit değerlemeler
T510L Düzey tablosu
T510M İşe alma tarihine göre ücret skalası grupları değerlemesi
T510N Yıllık maaşlar için ücret skalası (KA)
T510S Zaman ücret türü seçimi
T510U Ücret skalası grupları
T510Y Ücret türleri üretimine ilişkin özel kurallar
T511 Ücret türleri
T512R Formlarda kümüle ücret türleri
T512S Formlarda kümüle ücret türleri metinleri
T512T Ücret ve maaş türleri metni
T512W Ücret türü değerlemesi
T512Z Bilgi tipi başına ücret türlerinin kabul edilebilirliği
T513 İşler
T514S Tablo adları için metinler
T514T Alan adları için metinler
T51D2 Ücret türü sınıfları
T51D3 Kısaltma kuralları
T51D4 Limitler için kurallar
T527 Organizasyon anahtarı: Denetim
T528B Pozisyonlar
T528C Ücret türü kataloğu
T528T Pozisyon metinleri
T529A Personel işlemler dizisi türleri
T529F İşlemler dizisisi için hızlı giriş
T529T Personele ilişkin işlemler dizisi metinleri
T52BT HR nesnelerine ilişkin metinler
T52C0 Bordro şemaları
T52C1 Bordro şemaları
T52C2 Bordro şemalarına ilişkin metinler
T52C3 Bordro şemalarına ilişkin metinler
T52C5 Bordro kuralları
T52CC Şema dizini
T52CD Şema dizini
T52CE Devre dizini
T52CT Metin öğeleri
T52CX Üretilen şemalar aracılığıyla çapraz referans
T52D1 Geçerli işleme sınıfları
T52D2 İşleme sınıfları için geçerli değerler
T52D3 Geçerli değerlendirme sınıfları
T52D4 Değerlendirme sınıfları için geçerli değerler
T52D5 Ücret türleri grupları
T52D6 Ücret türleri grupları için metinler
T52D7 Ücret türü gruplarına ücret türleri tayini
T52D8 Geçerli işleme sınıfları – metinler
T52D9 İşleme sınıfları için geçerli değerler – metinler
T530 İşlemler dizisine ilişkin nedenler
T530E Değişiklik nedenleri
T530F Değişiklik nedenleri
T530L Özel ödemeler için ücret türleri
T530T İşlemler dizisine ilişkin nedenler için metinler
T531 Tarih türleri
T531S Son tarih türlerine ilişkin metinler
T533 İzin türleri
T533T İzin türü metinleri
T539A Planlanan ödeme belirtimi
T539J Temel ücret türleri değerlemesi
T539R Sabit ücret işlemleri dizisi
T539S Sabit ücrete ilişkin ücret/maaş türleri
T548S Tarih dönüştürmesi
T548T Tarih türleri
T548Y Tarih türleri
T549A Bordro alt birimleri
T549B İşletmeye ilişkin karakteristikler
T549C Karakteristikler için karar ağaçları (müşteri)
T549D Karakteristik listesi
T549L Tarih değiştiriciler
T549M Aylık tayin: Bordro dönemi (artık kullanılmıyor)
T549N Dönem değiştiricilerinin tanımları
T549O Tarih değiştiricilere ilişkin tanım
T549P Bordro için geçerli zaman birimleri
T549Q Bordro dönemleri
T549R Dönem parametresi
T549S Her bordro dönemi için personele ilişkin tarih belirtimleri
T549T Bordro alt birimleri
T554S Devam ve devamsızlık türleri
T554T Devamsızlık ve devam metinleri
T554V Varsayılan devamsızlık türleri
T554Y HR zaman yönetimi zaman sınırlama tablosu
T555A Zaman türleri
T555B Zaman türü tanımları
T559A İş haftaları
T559B İş haftası tanımı
T572F Olaylara ilişkin metinler
T572G Kullanılabilir olay değerleri
T572H Olay değerlerine ilişkin metinler
T582A Bilgi tipleri – Müşteriye özgü ayarlar
T582B Otomatik olarak yaratılacak bilgi tipleri
T582S Bilgi tipi metinleri
T582V Bilgi tiplerinin görünümlere tayini
T582W Bilgi tipi görünümünün birincil bilgi tipine tayini
T582Z PA zaman – denetim tablosu
T584A Kontrol yöntemi – Bilgi tipi tayini
T588A İşlem özellikleri
T588B Bilgi tipi menüleri
T588C Bilgi tipi menüleri/bilgi grupları
T588D İşlemler dizisine ilişkin bilgi grupları
T588J Bilgi tipi başlığı tanımı
T588M Bilgi tipi ekran denetimi
T588N Hesap tayin bloku için ekran değişikliği
T588O Tayin verileri için ekran değişikliği
T588Q Hızlı giriş için ekran tipleri
T588R Hızlı giriş için seçim raporları
T588S Hızlı giriş için ekran tipleri
T588T Menü ve bilgi gruplarına ilişkin tanımlar
T588V İş nesnesi tipi belirleme
T588W Bilgi tipi işlemleri için  olay tipleri
T588X Bilgi tipi işl.için olay tiplerinin çeşitli mştr.tanımları
T588Z Dinamik işlemler dizisi
T591A Bilgi alt tipi özellikleri
T591B Ücrewt türleri zaman sınırlaması
T591S Bilgi alt tiplerine ilişkin metinler
T596F HR alt programları
T596G Kümüle ücret türleri
T596H Kümüle ücret türleri metinleri
T596I Kümüle ücret türleri için hesaplama kuralı
T596U Dönüştürme tablosu
T599B Rapor sınıfları
T599C Rapor sınıfları
T599D Rapor sınıfları tanımı
T599F Rapor sınıfları – seçim opsiyonları
T777A Bina adresleri
T777T Bilgi tipi metinleri
T777Z Bilgi tipleri zaman sınırlaması
T778T Bilgi tipleri
T778U Alt tipler

HR İşlem Kodları

PA10 Personel dosyası
PA20 Personel ana verileri görüntüsü
PA30 Personel ana verilerinin bkm.yap
PA40 Personel işlemleri dizisi
PA41 İşe giriş/işten ayrılma trh.değiştir
PA42 İşlemler dizisi hızlı girişi
PA51 Zaman verileri görüntüsü
PA53 Zaman verileri görüntüsü
PA61 Zaman verileri bakımı
PA62 Ek veri liste girişi
PA63 Zaman verileri bakımı
PA64 Takvim girişi
PA70 Hızlı giriş
PA71 Zaman verileri hızlı girişi
PA97 Ödemeler yönetimi – matris
PA98 Ödemeler yönetimi
PA99 Ödemeler yönetimi – onayla
PAR1 Esnek çalışan verileri
PAR2 Çalışanlar listesi
PB10 İlk başvuru ana veri girişi
PB20 Başvuru ana verileri görüntüsü
PB30 Başvuru ana verilerinin bakımı
PB40 Başvuru işlemleri dizisi
PB50 Başvuru işlemlerinin görüntülenmesi
PB60 Başvuru işlemlerinin bakımı
PB80 Boş pozisyonların raporlanması
PBA0 İlan raporlaması
PBA1 Başvuranların listesi
PBA2 Başvuru listesi
PBA3 Başvuran-boş pozisyon tayin listesi
PBA4 Başvuru girişi
PBAB Boş pozisyon tayinleri bakımı
PE00 PE01,PE02,PE03 işlemlerini başlatır
PE01 HR: Personel hspl.şemaları bakımı
PE02 HR: Personel hspl.kuralları bakımı
PE03 HR: Karakteristikler
PE04 İşlev ve işlemleri yarat
PE51 HR form düzenleyici
PM01 Bilgi tiplerini geliştir
PO03 İş bakımı
PO10 Organizasyon birimi bakımı
PO13 Pozisyon bakımı
PP01 Plan verileri bakımı (menü yoluyla)
PP02 Plan verileri bakımı (açık)
PP03 Plan vr.bakımı (işl.dizisi yoluyla)
PP05 Numara alanları
PP06 Numara alanı bakımı: HRADATA
PP69 Organizasyon birimi için mtn.seçimi
PP90 Organizasyon ayarları
PPOC Yapısal organizasyon yarat
PPOM Yapısal organizasyon bakımı
PPOS Yapısal organizasyon görüntüsü
PQ01 İşyerine ilişkin işlemler dizisi
PQ02 Eğitim programı işlemler dizisi
PQ03 İşe ilişkin işlemler dizisi
PQ04 Eğitim/toplantı tipi işlemler dizisi
PQ06 Yere ilişkin işlemler dizisi
PQ07 Kaynağa ilişkin işlemler dizisi
PQ08 Şirket dışından kişi için işl.dizisi
PQ09 Eğitim/toplantı grp.işlemler dizisi
PQ10 Org.birimine ilişkin işlemler dizisi
PQ12 Kaynak tipi işlemler dizisi
PQ13 Pozisyona ilişkin işlemler dizisi
PQ14 Göreve ilişkin işlemler dizisi
PQ15 Şirkete ilişkin işlemler dizisi
PRCT Yürürlükteki ayarlar
PRCU Çek yazdırma (ABD)
PRD1 VDO yarat
PRMD Personel ana verilerinin bkm.yap
PRMF Seyahat msf.: Karakteristik TRVFD
PRML Pencere arcl.ülke grpl.belirlenmesi
PRMM Personel işlemleri dizisi
PRMO Seyahat msf.: Karakteristik TRVCO
PRMP Seyahat msf.: Karakteristik TRVPA
PRMS Personel ana verileri görüntüsü
PRMT T eşleme kodu güncellemesi
PSO1 Org.yönetimi için kullanım alanı
PSO5 PD yönetim araçları
PSOA İşyerleri raporlaması
PSOC İş raporlaması
PSOG Genel org.yönetimi raporlaması
PSOO Organizasyon birimlerini değerlendir
PSOS Pozisyon raporlaması
PSOT Görev raporlaması
PSVT Dinamik araçlar menüsü
PT01 Çalışma programı ekle
PT02 Çalışma programını değiştir
PT03 Çalışma programını görüntüle

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.