SAP – BW MODÜLÜ TABLO VE TRANSACTION LİSTESİ

BW Tablolar

RODELTAM BW delta yöntemi
ROIDOCPRMS Kaynak sistemden veri aktarımı için vergi parametresi
ROOSGEN OLTP kaynağı için üretilen nesneler
RSAABAP ABAP rutini – kaynak kod
RSARCHIPRO BW arşivleme: Genel arşivleme özellikleri
RSARCHIPROIOBJ BW arşivleme: Genel arşivleme özellikleri
RSARCHIPROLOC BW arşivleme: Genel yerel özellikler
RSARCHIPROLOCSEL BW arşivlemesi: Arşivlenen veri alanı
RSARCHIPROPID BW arşivleme: Bilgi sağlayıcının program referansları
RSARCHREQ BW arşivleme: Arşivleme talepleri
RSARCHREQFILES BW arşivleme: Doğrulanan arşiv dosyaları
RSARCHREQSEL BW arşivleme: Talep seçimleri
RSAROUTT ABAP rutini – metin tablosu
RSBSPOKESELSET InfoSpoke’lar dizini
RSBSPOKEVSELSET InfoSpoke’lar dizini
RSDATRNAV Dolaşma nitelikleri
RSDATRNAVT Dolaşma nitelikleri
RSDBCHATR Ana veri nitelikleri
RSDCHA Karakteristik kataloğu
RSDCHABAS Temel krkt.(özellikler,zaman özellikleri ve birimler için)
RSDCUBE Bilgi küplerinin dizini / bilgi sağlayıcı
RSDCUBEIOBJ Her bilgi kübü için nesneler (kullanım yeri)
RSDCUBEMULTI Çoklu kübe dahil edilen bilgi küpleri
RSDCUBET Bilgi küplerine metinler
RSDDAGGRCOMP Kümelerin tanımı
RSDDAGGRDIR Küme dizini
RSDDAGGRT Kümeler için metinler
RSDDIME Boyutların dizini
RSDDIMET Boyutlara ilişkin metinler
RSDDPA Veri paketi karakteristikleri
RSDDSTAT Tablo BI 7.0 sürümünden itibaren klnm.dışı->RSDDSTAT_OLAP/DM
RSDDSTATAGGR Küme seçimi ve muhasebe için VA istatistik verileri
RSDDSTATAGGRDEF OLAP istatistik verileri: Dolaşma adımı / küme tanımı
RSDDSTATCOND VA istatistiği: Bilgi küpü yoğunlaştırma çalışmasına veriler
RSDDSTATDELE VA istatistiği: Bilgi kübünde verilerin silinmesi için vr.
RSDDSTATWHM Veri ambarı yönetimi için VA istatistik verileri
RSDICHAPRO Bilgi kübüne özgü karakteristik özellikleri
RSDICMULTIIOBJ Çoklu sağlayıcı: Bilgi nesnelerinden seçim/tanıtıcı
RSDICVALIOBJ Bilgi kübünde stok geçerlilik tablosunun bilgi nesneleri
RSDIKYFPRO Bilgi kübüne özgü gösterge özellikleri
RSDIOBJCMP Bilgi nesnelerinin bileşik özellikleri (bağımlılıklar)
RSDIOBJT Bilgi nesnelerinin metinleri
RSDODSO Tüm veri saklamalar için klasör
RSDODSOATRNAV Veri saklamada dolaşma nitelikleri
RSDODSOIOBJ Veri saklamada bilgi nesnesi
RSDODSOT Veri saklama metinleri
RSDODSOTABL Tüm veri saklama tablolarının klasörü
RSDTIM Zaman karakteristikleri
RSDUNI Birimler
RSERRORLOG Hatalı kayıtlar günlüğü (başlık RSERRORHEAD)
RSIS Bilgi Kaynağı (İşlem vrl.)
RSISFIELD Bilgi kaynağı alanları (Bütün kyn.sistemlerin teklif yapısı)
RSISOSMAP Bilgi kaynakları ve Oltp kaynakları arasında eşleme
RSIST Bilgi kaynağı metinleri
RSKS İletişim yapısı
RSKSFIELD İletişim yapısı alanları
RSLDPIO VA: Mantıksal veri paketi: Numara
RSLDPRULE Program yönetimi seçimleri abap kodu
RSMONICDP İzleme-talep-veri paketi-tablo
RSMONMESS İzleme için iletiler
RSOLTPSOURCE VA’da Oltp kaynakları için çoğaltma tablosu
RSOSFIELDMAP OLTP kaynağı alanları ve bilgi nesneleri arasında eşleme
RSPAKPOS Bilgi paketi gruplarındaki bilgi paketi iş akışı durumu
RSPCCHAIN Proses zinciri
RSPCCOMMANDLOG Sistem komutu yönetme günlüğü (proses zincirleri)
RSPCLOGS Proses zincirlerinin uygulama günlükleri (genel servis)
RSPCPROCESSLOG Zincir çalışmasının günlükleri
RSPC_MONITOR Münferit proses zincirinin izlenmesi
RSPSADEL Topluda PSA talepleri silimi
RSRREPDIR Tüm raporların dizini
RSRWBINDEX İkili büyük nesneler listesi (Excel çalışma kitabı)
RSRWBINDEXT Bilgi kataloğunda ikili nsnl.başlıkları (Excel çalışma ktp.)
RSRWBSTORE İkili büyük nesneler için bellek (Excel çalışma kitabı)
RSRWBTEMPLATE Kişisel şablonlar olarak Excel çalışma kitabı tayini
RSRWORKBOOK Çalışma kitabında raporlar için kullanım yeri listesi
RSSELDONE İzleme: Yürütülen talepler için seçimler
RSTS Aktarım yapısı
RSTSFIELD Aktarım yapısı alanları
RSTSODS IDoc Operational Data Store aktarım yapısı
RSUPDDAT VA: Güncelleme kuralları – göstergeler
RSUPDINFO Güncelleme bilgisi (durum ve program)
RSUPDKEY VA: Güncelleme kuralı: Gösterge başına anahtar
RSUPDROUT VA: Güncelleme kuralları – ABAP rutini – kontrol tablosu
RSZCALC Formül öğesi tanımı
RSZCEL Query Designer: Hücre dizini
RSZCOMPDIR Tekrar kullanılabilir bileşenler dizini
RSZCOMPIC Tekrar kullanılabilir bileşenler tayini <-> bilgi küpü
RSZELTATTR Her boyut öğesi için nitelik seçimi
RSZELTDIR Raporlama bileşen öğeleri dizini
RSZELTPRIO Öğe çakışmaları durumunda öncelikler
RSZELTPROP Öğe özellikleri (ayarlar)
RSZELTTXT Raporlama bileşen öğelerinin metinleri
RSZELTXREF Sorgu öğesi referansları dizini
RSZGLOBV Raporlamada genel değişkenler
RSZRANGE Bir öğe için seçim belirlemeleri
RSZSELECT Bir öğenin seçim özellikleri
RSZWITEM BW Web nesneleri için başlık tablosu
RSZWMDITEM BW web metadataları: Şablon klm.(vr.sağlayıcı, kalem, …).
RSZWOBJ Web nesneleri klasörü
RSZWOBJTXT Şablonlar/kalemler/görünümler için metinler
RSZWOBJXREF Bir şablonda BW nesnesi yapısı
RSZWTEMPLATE BW HTML şablonları için başlık tablosu
RULES Dönemsel terminler için kurallar
TPGP ABAP/4 yetki grupları
TSTC SAP işlem kodları

BW İşlem Kodları

RSA1 Vr.ambarlama Workbench’i – modelleme
RSA11 VrAmbarlama workbench’i: BilSğlcAğ
RSA12 VrAmbarlama workbench’i: BilKynAğ
RSA13 VrAmbarlama workbench’i: KynSisAğ
RSA14 VrAmbarlama workbench’i: BilNsnAğ
RSA15 Veri ambarlama workbench’i: VrKynAğ
RSA2 OLTP meta verileri deposu
RSA3 Veri çekme kontrol programı
RSA5 Hazır içeriği kur
RSA6 Veri kaynakları bakımını yap
RSA7 BW Delta kuyruğu monitörü
RSA8 Veri kaynağı-repository
RSA9 Uygulama bileşenlerini devral
RSBBS bw gönderen-alıcı bakımını yap
RSD1 Karakteristiğin bakımı
RSD2 Göstergelerin bakımı
RSD3 Birim bakımı
RSD4 Zaman karakteristiğinin bakımı
RSDBC VT bağlantısı
RSDCUBE Başlangıç ekranı: Bilgi küpü-işleme
RSDCUBED Başlangıç ekranı: Bilgi küpü-işleme
RSDCUBEM Başlangıç ekranı: Bilgi küpü-işleme
RSDDV Özetleme/BIA endeksleri bakımı
RSDIOBC Bşlngç.ekranı: Blg.nesne.ktl.-işleme
RSDIOBCD Bşlngç.ekranı: Blg.nesne.ktl.-işleme
RSDIOBCM Bşlngç.ekranı: Blg.nesne.ktl.-işleme
RSDL VT bağlantısı – kontrol programı
RSDMD Önceki seçim ile ana veri bakımı
RSDMD_TEST Ana veriler denemesi
RSDMPRO Bşl.ekranı: Çoklu sağlayıcı işlemesi
RSDMPROD Bşl.ekranı: Çoklu sağlayıcı işlemesi
RSDMPROM Bşl.ekranı: Çoklu sağlayıcı işlemesi
RSDMWB Data Mining Workbench
RSDODS Başlangıç ekranı:ODS nesne düzenleme
RSDS Veri kaynağı
RSIMPCUR Para birimi kurlarını dosyadan yükle
RSINPUT Manüel veri girişi
RSISET Bilgi kümeleri bakımı
RSKC Geçerli ek karakterlerin bakımı
RSLGMP RSLOGSYSMAP bakımı
RSMO Veri yüklemesi izlemesinin bşl.
RSMON Vr.ambarlama workbench’i – yönetim
RSOR BI Metadata Repository
RSORBCT BI Hazır İçerik Devralımı
RSORMDR BI Metadata Repository
RSPC Proses zinciri bakımı
RSPC1 Proses zinciri görüntüsü
RSPCM Günlük pros.zincirlerinin izlenmesi
RSRCACHE OLAP: Önbellek izleme
RSRT Rapor izlemesi başlangıcı
RSRT1 Rapor izlemesi başlangıcı
RSRT2 Rapor izlemesi başlangıcı
RSRTRACE İzleme konfigürasyonunu belirle
RSRTRACETEST İzleme aracı konfigürasyonu
RSRV BW nesnelerinin analizi ve onarımı

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.