ABAP TRANSACTION KODLARI

Transaction Codes (Tcodes – İşlem Kodları)

SAP programlarına hizli ulasabilmek için transaction code (İşlem Kodlari) kullanilir. Bu kodlara gruplanmiş sap menüsü ile de ulasabilirsiniz.

• AL08 : Users Logged On
• AL11 : Display SAP Directories
• AL15 : Customize SAPOSCOL destination
• AOBJ : Archiving object definition
• BAPI : BAPI Explorer
• BD73 : IDOC’ların
• BD82 : Muhatap profilini üret
• BDLS : Mantıksal sistem adlarını dönüştür
• BDM2 : İzleme: Alıcıda IDOC
• BMV0 : Veri devralımını yönet
• C223 : Üretim versiyonları bakımı
• CA01 : Normal iş planının yaratılması
• CA02 : Normal iş planının değiştirilmesi
• CA03 : Normal iş planını görüntüle
• CA11 : Standart iş planının yaratılması
• CA12 : Standart iş planının değiştirilmesi
• CA13 : Standart iş planını görüntüle
• CA21 : Üretim hızı planının yaratılması
• CA22 : Üretim hızı planı değişikliği
• CA23 : Üretim hızı planını görüntüle
• CA31 : Standart üretim hızı pl. yaratılması
• CA32 : Standart üretim hızı pl. değişikliği
• CA33 : Standart ürt hızı pl. görüntülenmesi
• CA70 : ÜYA kullanım yeri listeleri
• CA75 : ÜYA yığınsal değişikliği
• CA80 : İş planlarında işyeri kullanımı
• CA85 : İş yerinin değiştirilmesi
• CA90 : İş planlarında std.plan kullanımı
• CA95 : Planlarda std.planın değiştirilmesi
• CA98 : İş planlarının silinmesi
• CA99 : İş planlarının arşivlenmesi
• CM02 : İşyeri kapasite pl.: Siparişler
• CM03 : İşyeri kapasite pl.: İş listesi
• CM04 : Kpst.plnl.,iş yeri karşılanamayanı
• CM05 : Kpst.planlaması, iş yeri aşırı yükü
• CM07 : Kapasite planlaması, değişken erişim
• CM21 : Kps.dengelemesi:SFC plan tablosu
• CM28 : Kps.dengelemesi: SFC mnf.kpst.(tbl.)
• CM31 : Kps.dengelemesi:SFC siparişleri(grf)
• CM32 : Kapasite dengelemesi: PS (grafik)
• CM50 : Kapasite dengelemesi: SFC işyeri lst
• CM51 : Kps.dengelemesi: SFC mnf.kps.listesi
• CM52 : Kps.dengelemesi: SFC sipariş listesi
• CO01 : Üretim siparişi ekle
• CO02 : Üretim siparişi değiştir
• CO03 : Üretim siparişini görüntüle
• CO04N : Üretim siparişlerini yazdır
• CO05N : Üretim siparişi onayı
• CO07 : Malzemesiz sipariş yarat
• CO08 : Müşteri siparişi ile üretim siparişi
• CO09 : Kullanılabilirliğe genel bakış
• CO10 : Proje ile üretim siparişi
• CO13 : Üretim siparişi teyidinin iptali
• CO14 : Üretim siparişi teyidinin görüntüsü
• CO1L : Teyit: Ön kayıt listesi
• CO1P : Ön tanımlı teyit prosesleri
• CO1V : Teyit: Ücretlendirme fişi hızlı grş.
• CO40 : Planlı siparişin dönüştürülmesi
• CO41 : Planlı sipariş toplu dönüştürmesi
• CO46 : Sipariş gelişme raporu
• CO48 : Plnl.->ürt.sprş.dnşt., kısmi azaltma
• CO78 : Siparişlerin arşivlenmesi
• COHV : Üretim siparişi toplu işlemesi
• COMAC : Toplu kullanılabilirlik kontrolü
• COR7 : Pln.sprş.proses sprş.dönüştürülmesi
• COR7_PC : Kısmi dnşt.: Plnl.sprş.->Pros.sprş.
• COR8 : Pln.sprş.proses sprş.top.dönüştürme
• COWBPACK : Üretim siparişlerinde ambalajlama
• CPBL : Faaliyet prosesi: Plnl.genel bakış
• CR01 : İşyeri yarat
• CR02 : İşyerini değiştir
• CR03 : İşyerini görüntüle
• CR05 : İşyeri listesi
• CR06 : İşyerinin masraf yerine tayini
• CR07 : İşyeri kapasiteleri
• CR08 : İşyeri hiyerarşisi
• CR09 : İş planı referans metni
• CR10 : İş yeri değişiklik belgeleri
• CR11 : Kapasite ekle
• CR12 : Kapasitenin değiştirilmesi
• CR13 : Kapasiteyi görüntüle
• CR15 : Kapasite kullanımı
• CR21 : Hiyerarşi yarat
• CR22 : Hiyerarşinin değiştirilmesi
• CR23 : Hiyerarşiyi görüntüle
• CR41 : İş yerlerinin arşivlenmesi
• CR60 : İş yeri bilgilendirme sistemi
• CS01 : Malzeme ürün ağacı yarat
• CS02 : Malzeme ürün ağacını değiştir
• CS03 : Malzeme ürün ağacını görüntüle
• CS11 : Çok kademeli ürün ağacı açılımı
• CS12 : Çok kademeli ürün ağacı
• CS13 : Miktara genel bakış
• CS20 : Yığınsal değişiklik:Başlangıç ekranı
• CS28 : Ürün ağaçlarının arşivlenmesi
• DB13 : DBA Planning Calendar
• DB15 : Data Archiving: Database Tables
• DB24 : Administrative Database Operations
• FILE : Dosya adı/yolu üst birimden bağımsız
• IDOC : IDoc: Onarım ve kontrol programı
• KA01 : Masraf çeşidinin yaratılması
• KA06 : İkincil masraf çeşidinin yaratılması
• KL01 : Aktivite türü yarat
• KOAA : Masraf yükleme blg.arşivlenmesi
• KP26 : Aktivite türleri plan vr.değiştir
• KS01 : Masraf yerini yarat
• KSBL : Masraf yerleri:Planlamaya genel bkş.
• KSOP : CO-ABC için SOP/LTP aktarımı
• KSPP : Lojistik’den planlamanın devralımı
• KZS2 : Maliyet hesaplama şemasının bakımı
• LDB1 : Ürt.hattı hiyerarşisinin yaratılması
• LDB2 : Üretim hattı hyrş.değiştirilmesi
• LDB3 : Hat hiyerarşisini görüntüle
• MB1A : Mal çekişi
• MB31 : Üretim siparişi için mal girişi
• MC35 : Üretim kaba plnl.profili yaratılması
• MC36 : Üretim kaba plnl.prof.değiştirilmesi
• MC37 : Üretim kaba plnl.prof.görüntülenmesi
• MC64 : Olay yarat
• MC65 : Olayın değiştirilmesi
• MC66 : Olayın görüntülenmesi
• MC74 : Malzemenin prog.planına aktarılması
• MC75 : Ürün grubunun prog.pln.aktarılması
• MC76 : Bölümleme: Planlama
• MC77 : Bölümleme:Planlamanın görüntülenmesi
• MC78 : SOP versiyonunun kopyalanması
• MC80 : Vers.silinmesi ve etkinleştirilmesi
• MC81 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC82 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC83 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC84 : Ürün grubu yaratılması
• MC85 : Ürün grubunun görüntülenmesi
• MC86 : Ürün grubunun değiştirilmesi
• MC87 : Satış ve üretim kaba planlaması
• MC8A : Planlama tipinin yaratılması
• MC8B : Planlama tipinin değiştirilmesi
• MC8C : Planlama tipinin görüntülenmesi
• MC90 : Program pln.aktarımı:BS’den malzeme
• MC91 : Başlangıç grafiği: Ürün grupları
• MC92 : Başlangıç: ÜG, hiyerarşiler
• MC93 : Esnek LBS planlaması yaratılması
• MC94 : Esnek LBS plnl.değiştirilmesi
• MC95 : Esnek LBS pln.görüntülenmesi
• MC96 : 440P tablosunun bakımı
• MC9C : Esnek planlama değerlendirmeleri
• MC9K : Kapasite varlığının bakımı
• MD01 : MİP planlama çalıştırması
• MD02 : MİP münferit planlama (çok kademeli)
• MD03 : MİP-münferit planlama -tek kademeli-
• MD04 : Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle
• MD05 : MİP listesi münferit görüntüsü
• MD06 : MİP listesi toplu görüntüsü
• MD07 : Malzemeye genel bakış
• MD09 : İhtiyaç kaynağı listesi
• MD11 : Planlı sipariş yaratılması
• MD12 : Planlı siparişin değiştirilmesi
• MD13 : Planlı siparişin görüntülenmesi
• MD14 : Pln.sipariş için münferit dönüştürme
• MD15 : Pln.sipariş için toplu dönüştürme
• MD16 : Planlı sipariş toplu görüntüsü
• MD20 : Pln.dosyası girişi yaratılması
• MD21 : Planlama dosyası grş.görüntüle
• MD25 : ÜPD dönemlerini ekle
• MD26 : Planlama takviminin değiştirilmesi
• MD27 : Planlama takviminin görüntülenmesi
• MD40 : MPS planlama çalıştırması
• MD41 : MPS münferit planlama(çok kademeli)
• MD42 : MPS münferit planlama(tek kademeli)
• MD43 : MPS münferit planlama (etkileşimli)
• MD44 : MPS planlama değerlendirmeleri
• MD45 : MİP belgesi değerlendirmeleri
• MD46 : MİP sor.için MİP blg.değerlendirmesi
• MD47 : Ürün grubu planlama değerlendirmesi
• MD48 : Üretim yerleri arası değerlendirme
• MD4C : Çok kademeli sipariş raporu
• MD50 : Müşteri siparişi planlaması
• MD51 : Proje münferit planlaması
• MD61 : Ön planlama eklenmesi
• MD62 : Ön planlamanın değiştirilmesi
• MD63 : Ön planlamanın görüntülenmesi
• MD65 : Std.ön planlamanın değiştirilmesi
• MD66 : Std.ön planlamanın görüntülenmesi
• MD70 : Genel tahminin devralınması
• MD72 : Karakteristik ön pln.değerlendirmesi
• MD73 : Toplam birincil iht.görüntülenmesi
• MD79 : PP program pln.- XXL liste grntlc.
• MD81 : Müşteri birincil iht.yaratılması
• MD82 : Müşteri birincil iht.değiştirilmesi
• MD83 : Müşteri birincil iht.görüntüle
• MDAB : Pln.dosyası oluşturulması (toplu)
• MDAC : Planlı sprş.işleminin yürütülmesi
• MDBS : MPS genel planlama çalıştırması
• MDBT : MİP planlaması (toplu)
• MDL1 : Üretim partisi yarat
• MDL2 : Üretim partisini değiştir
• MDL3 : Üretim partisini görüntüle
• MDLD : MİP listesini yazdır
• MDRE : Planlama dosyası kontrolü (toplu)
• MDSA : Seri numaralarının görüntülenmesi
• MDSP : Seri numaralarının değiştirilmesi
• MDUM : Planlı sprş.SAT’lara dönüştürülmesi
• MDUP : Mştr.sprş./malzeme tayini->PYP öğesi
• MDUS : Mştr.sprş./malzeme tayini->PYP öğesi
• MDVP : Planlı sipariş toplu klnb.kontrolü
• MEQ1 : Kotalama bakımı
• MF50 : Planlama tablosunu değiştir
• MF51 : Üretim planını yazdır
• MF52 : Planlama tablosunu görüntüle
• MF57 : MİP listelerine göre plnl.tablosu
• MF65 : Rezervasyon için stok nakli
• MF68 : Malzeme hazıredim günlüğü
• OAAD : ArchiveLink Administration Documents
• OAC0 : CMS Customizing Content Repositories
• OAM1 : ArchiveLink: Monitoring
• OS03 : O/S Parameter changes
• OS07 : Remote Operating System Activity
• OVAL : Tab. VASP: Satış belgeleri: Blokaj
• OVAU : Tab. VAU: Diğer gerekçeler
• OVAZ : Tab. VAKZ : Sipariş türü/org.
• OVKP : TVKD “Müşteri şeması
• OVLK : TVLK tablosu – “Teslimat başlığı”
• PFCG : İşlem grubu bakımı
• RZ01 : Job Scheduling Monitor
• RZ03 : Presentation, Control SAP Instances
• RZ04 : Maintain SAP Instances
• RZ10 : Maintain Profile Parameters
• RZ11 : Profile Parameter Maintenance
• RZ12 : Maintain RFC Server Group Assignment
• RZ20 : CCMS Monitoring
• RZ21 : CCMS Monitoring Arch. Customizing
• SA38 : ABAP/4 raporlama
• SARA : Archive Administration
• SCC1 : Client Copy – Special Selections
• SCC3 : Client Copy Log
• SCC4 : Client Administration
• SCC7 : Post-Client Import Methods
• SCC8 : Client Export
• SCC9 : Remote Client Copy
• SCCL : Local Client Copy
• SCMP : View/Table Comparison
• SCOT : SAPconnect – Administration
• SCU0 : Customizing Cross-System Viewer
• SCUG : Transfer Users
• SE01 : Transport Organizer (Extended)
• SE03 : Transport Organizer Tools
• SE09 : Transport Organizer
• SE11 : ABAP Dictionary Maintenance
• SE16 : Data Browser
• SE38 : ABAP Editor
• SE80 : Object Navigator
• SE91 : Message Maintenance
• SE92 : New SysLog Msg Maintenance as of 46A
• SE93 : Maintain Transaction Codes
• SF01 : Dosya adları üst birime bağlı
• SHDB : Batch Input Transaction Recorder
• SLICENSE : Administer SAP Licenses
• SM02 : System Messages
• SM04 : User List
• SM12 : Display and Delete Locks
• SM13 : Administrate Update Records
• SM14 : Update Program Administration
• SM19 : Security Audit Configuration
• SM20 : Analysis of Security Audit Log
• SM21 : Online System Log Analysis
• SM28 : Installation Check
• SM31 : Call View Maintenance Like SM30
• SM35 : Batch Input Monitoring
• SM36 : Schedule Background Job
• SM37 : Overview of job selection
• SM37C : Flexible version of job selection
• SM49 : Execute external OS commands
• SM50 : Work Process Overview
• SM51 : List of SAP Systems
• SM58 : Asynchronous RFC Error Log
• SM59 : RFC Destinations (Display/Maintain)
• SM61 : Backgroup control objects monitor
• SM63 : Display/Maintain Operating Mode Sets
• SM64 : Trigger an Event
• SM65 : Background Processing Analysis Tool
• SM66 : Systemwide Work Process Overview
• SM69 : Maintain External OS Commands
• SMGW : Gateway Monitor
• SMICM : ICM Monitor
• SMLG : Maint.Assign. Logon Grp to Instance
• SMLT : Language Management
• SMMS : Message Server Monitor
• SMQ1 : qRFC Monitor (Outbound Queue)
• SMQ2 : qRFC Monitor (Inbound Queue)
• SMQR : Registration of Inbound Queues
• SMT1 : Trusted Systems (Display <-> Maint.)
• SMX : Display Own Jobs
• SOST : SAPconnect gönderme talepleri
• SP01 : Output Controller
• SP12 : TemSe Administration
• SPAD : Spool Administration
• SPAM : Support Package Manager
• SPAU : Display Modified DE Objects
• SPDD : Display Modified DDIC Objects
• SPRO : Customizing – Edit Project
• SPRO_ADMIN : Customizing – Project Management
• SR13 : Yardım alana bağlı
• SSAA : System Administration Assistant
• ST01 : System Trace
• ST02 : Setups/Tune Buffers
• ST04 : DB Performance Monitor
• ST05 : SQL’i izle
• ST06 : Operating System Monitor
• ST07 : Application monitor
• ST10 : Table Call Statistics
• ST11 : Display Developer Traces
• ST22 : ABAP dump analysis
• ST30 : Global Perf. Analysis: Execute
• STAD : Statistics display for all systems
• STMS : Transport Management System
• SU01 : User Maintenance
• SU05 : İnternet kullanıcısı bakımı
• SU10 : User Mass Maintenance
• SU21 : Maintain Authorization Objects
• SU24 : Auth. Obj. Check Under Transactions
• SU25 : Upgrade Tool for Profile Generator
• SU3 : Maintain Users Own Data
• SU53 : Evaluate Authorization Check
• SUCOMP : User company address maintenance
• SUGR : Maintain User Groups
• SXDA : Data Transfer Workbench
• TU02 : Parameter changes
• USMM : Customer measurement
• V/06 : Koşul türleri: Fiyatlandırma (SD)
• V/07 : Erişim bakımı (satış fiyatı)
• V/08 : Koşullar: A V için şema
• VA00 : Satış başlangıç menüsü
• VA01 : Müşteri siparişi yarat
• VA02 : Müşteri siparişini değiştir
• VA03 : Müşteri siparişini görüntüle
• VA05 : Sipariş listesi
• VA11 : Teklif talebi yarat
• VA12 : Teklif talebini değiştir
• VA13 : Teklif talebini görüntüle
• VA21 : Teklif yarat
• VA22 : Teklifi değiştir
• VA23 : Teklifi görüntüle
• VA32 : Teslimat planını değiştir
• VA42 : Sözleşmeyi değiştir
• VB11 : Malzeme ikâmesi yaratılması
• VC00 : Sales Support
• VD01 : Müşterinin yaratılması (SD)
• VD02 : Müşterinin değiştirilmesi (SD)
• VD03 : Müşteriyi görüntüle (SD)
• VD04 : Müşteri değişiklikleri (SD)
• VD06 : Müşterinin silinmek üz.işaretlenmesi
• VD52 : Seçim ekranlı mştr.mlz.bilgi bakımı
• VF00 : 9Sales organization & is not defined
• VF02 : Faturalama belgeleri değişikliği
• VF04 : Ftrl.blg.iş lst.işlemesi
• VF11 : Faturalama belgeleri ters kaydı
• VKM1 : Bloke edilmiş satış belgeleri
• VKM2 : Onaylanmış satış belgeleri
• VKM3 : Satış belgeleri
• VKM4 : SD belgeleri
• VKM5 : Teslimatlar
• VL00 : Sevkiyat
• VL01 : Gönderilen teslimatı yarat
• VL02N : Gönderilen teslimatı değiştir
• VL04 : Teslimat iş listesini işle
• VL06G : Gön.teslimatlar için MÇ listesi
• VL06P : Çekilecek gön.teslimatların listesi
• VL09 : İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı
• VOV4 : Tab.TVEPZ: Termin tayini
• VOV6 : Termin tiplerinin bakımı
• VOV8 : Belge türlerinin bakımı
• VS00 : SD Main Menu for Customer
• VT00 : Taşı
• VT02N : Nakliyeyi değiştir
• VT70 : Nakliye çıktıları
• WE05 : IDoc listeleri
• WE21 : Kapı tanımı
• XD01 : Müşteri yarat(merkezi)
• XD02 : Müşteriyi değiştir(merkezi)
• XD03 : Müşteriyi görüntüle(merkezi)

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.