ABAP INTERNAL TABLE – INSERT, UPDATE, DELETE

Internal Tablelar Üstünde İşlem Yapmak

Append:
APPEND DEGER TO ITAB. “DEGER i ITAB in son satırına ekle.
APPEND INITIAL LINE TO ITAB. “ITAB in son satırına boş değer ekle.
APPEND LINES OF ITAB1 TO ITAB2. “ITAB1 in satırlarını ITAB2 nin satırlarının sonuna ekle
APPEND LINES OF ITAB2 FROM INDEX1 TO INDEX2 TO ITAB1. “ITAB1 in INDEX2 ile INDEX2 arasında kalan satırlarını ITAB1 nin satırlarının sonuna ekler
Insert:
INSERT DEGER INTO TABLE ITAB. “DEGER i ITAB in son satırına ekler
INSERT DEGER INTO ITAB INDEX 3. “DEGER i ITAB in 3. satırına ekler
Modify:
MODIFY ITAB INDEX 2 FROM DEGER. “ITAB in 2. indeksindeki değeri DEGER ile günceller.
MODIFY ITAB FROM DEGERTRANSPORTING ADI WHERE id = 10. “ITAB in içinden id si 10 olan değerin C1 kolonunun değerini DEGER in C1 kolonunun değeri ile değişir.
Delete:
DELETE ITAB INDEX 2. “ITAB in 2. indeksindeki degeri sil
DELETE ITAB WHERE ID = 2. “ITAB in içinden ID si 2 olan değeri sil
Sort:
SORT ITAB BY ID DESCENDING/ASCENDING. “ITAB in satırlarını ID değerlerine göre sırala
Not: Sıralama yaparken büyük-küçük harfe dikkat edilmeli.
Read:
READ TABLE ITAB INTO DEGER INDEX 1. “ITAB in index1 deki değerini DEGER in içine at
READ TABLE ITAB INTO DEGER WITH KEY ID = 10. “ITAB in ID si 10 olan ilk değerini DEGER in içine at
Loop:

LOOP AT ITAB INTO STRUCTURE.
  * ITAB in bütün satırlarında gez.
ENDLOOP.

LOOP AT ITAB INTO STRUCTURE WHERE ID = 10.
  * ITAB in ID değeri 10 olan satırlarında gez.
ENDLOOP.

LOOP AT ITAB INTO STRUCTURE FROM INDEX1 TO INDEX2.
  * ITAB in INDEX1 ile INDEX2 satırları arasında gez.
ENDLOOP.

 

Paylaştıkça Artan Tat...

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.