C# String Metotlar – CopyTo( )

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde),
hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır.
Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin;
– Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren,
– Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine,
– Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren,
– Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan metottur.
Kullanımı:
string metin1= “”;
char[] hedefDizisi={,,,,,} ;
int kayBasInd, hedBasInd, adet;
metin1.CopyTo(kayBasInd,hedefDizisi,hedBasInd,adet);

Örnek : Klavyeden girilen 10 harfli bir metnin içeriğini 2.karakterinden başlayarak 5 karakterini hedefDizi isimli char türündeki 10 elemanlı bir dizinin 3.elemanından başlayarak kopyalayınız. hedefDizi isimli dizinin içeriğini kopyalamadan önce ve sonra ekrana yazdırınız.

 

Console.Write(“Metin giriniz: “);
string metin = Console.ReadLine();
int i = 0;
char[] hedefDizi={‘a’,'b’,'c’,'d’,'e’,'f’,'g’,'h’,'i’,'j’};
Console.WriteLine(“Dizinin kopyalamadan önceki içeriği”);
foreach (char harf in hedefDizi)
{
Console.WriteLine(“hedefDizi[{0}]: {1}”, i, harf);
i++;
}
metin.CopyTo(1, hedefDizi, 2, 5);
Console.WriteLine(“Dizinin kopyalamadan sonraki içeriği”);
i = 0;
foreach (char harf in hedefDizi)
{
Console.WriteLine(“hedefDizi[{0}]: {1}”, i, harf);
i++;
}

 

Paylaştıkça Artan Tat...